Het team

Michel Moeniralam

Michel Moeniralam is Acupuncturist en Chinees manueel therapeut (Tuina). Hij heeft  aan de Hwa To International University of TCM gestudeerd en daar beide diploma’s behaald. Voor de acupucntuur is hij lid van een beroepsvereniging.

Bezoeken aan China

Michel heeft twee keer een bezoek aan China gebracht. In een regulier Chinees ziekenhuis met een aparte afdeling voor acupunctuur en Chinese manuele therapie heeft hij stage gelopen.

Voorbereiding acupunctuur en manuele therapie

Toen hij na het behalen van het atheneum 3 keer werd uitgeloot voor de studie geneeskunde heeft Michel een diploma behaald van een Westerse Medische Basisopleiding in de vakken anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie als voorbereiding op de studie acupunctuur en Chinese manuele therapie Tuina.

In 2016 behaalde hij nog een Diploma ”Medische Basiskennis” afgeven door Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Getuigschrift

Vanaf 2004 werkt hij in Praktijk Moeniralam waar hij door zijn vader, dokter Moeniralam, ruim 5 jaar is opgeleid in de toepassing van de (Ortho)manuele technieken. In 2009 kreeg hij van Dokter Moeniralam een getuigschrift van bekwaamheid in de toepassing van (ortho)manuele techieken. Voor de (ortho)manuele techieken werkt hij onder verantwoordelijkheid van Dokter Moeniralam

Dokter H. Moeniralam

Dokter H. Moeniralam is sinds 1973 arts. Na een 5 jarige opleiding psychiatrie en neurologie is hij 36 jaar psychiater geweest en nu als zodanig gepensioneerd. In 1980 heeft hij de opleiding acupunctuur afgerond. (lid NAAV)

Orthomanuele geneeskunde

In 1981 behaalde hij na zijn opleiding bij dokter Sickesz het diploma Orthomanuele geneeskunde. (lid NVAMG) Gedurende een aantal jaren is hij opleider geweest voor de Orthomanuele Geneeskunde. Gedurende vele jaren heeft hij ook de neuraal therapie in de praktijk toegepast. Sinds 1988 heeft hij interesse ontwikkeld in de orthomoleculaire geneeskunde en daar vele cursussen in gevolgd.   Op dit moment is hij voornamelijk werkzaam als arts voor orthomanuele geneeskunde en arts psychotherapeut.

Drs. Bernadette Moeniralam-van Wel, psycholoog

Bernadette is in 1980 afgestudeerd aan de universiteit van Nijmegen als psycholoog, met als specialisatie de psychologie van de levensloop.

Coaching

In de levensloop wordt gekeken hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in het heden en in de toekomst. Nog belangrijker in de levensloop zijn de keuzes die de mens ieder moment kan maken om het heden en de toekomst zelf een nieuwe richting te geven door het aanleren van nieuwe inzichten en vaardigheden.

Bernadette kan u met haar jarenlange ervaring helpen

  • nieuwe keuzes te maken die bij u passen
  • inzicht te geven in de factoren die u belemmeren uw doel te bereiken
  • vaardigheden aan te leren die u daar bij nodig hebt.