Het team

Michel Moeniralam

Michel Moeniralam is Acupuncturist en Chinees manueel therapeut (Tuina). Hij heeft  aan de Hwa To International University of TCM gestudeerd en daar beide diploma’s behaald. Voor de acupunctuur werkt hij onder verantwoordelijkheid van Dokter Moeniralam.

Bezoeken aan China

Michel heeft twee keer een bezoek aan China gebracht. In een regulier Chinees ziekenhuis met een aparte afdeling voor acupunctuur en Chinese manuele therapie heeft hij stage gelopen.

Voorbereiding acupunctuur en manuele therapie

Toen hij na het behalen van het atheneum 3 keer werd uitgeloot voor de studie geneeskunde heeft Michel een diploma behaald van een Westerse Medische Basisopleiding in de vakken anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie als voorbereiding op de studie acupunctuur en Chinese manuele therapie Tuina.

In 2016 behaalde hij nog een Diploma ”Medische Basiskennis” afgeven door Stichting Hoger Onderwijs Nederland.

Getuigschrift

Vanaf 2004 werkt hij in Praktijk Moeniralam waar hij door zijn vader, dokter Moeniralam, ruim 5 jaar is opgeleid in de toepassing van de (Ortho)manuele technieken. In 2009 kreeg hij van Dokter Moeniralam een getuigschrift van bekwaamheid in de toepassing van (ortho)manuele techieken. Ook voor de (ortho)manuele techieken werkt Michel onder verantwoordelijkheid van Dokter Moeniralam

Dokter H. Moeniralam

Dokter H. Moeniralam is sinds 1973 arts. Na een 5 jarige opleiding psychiatrie en neurologie is hij 36 jaar psychiater geweest en nu als zodanig gepensioneerd. In 1980 heeft hij de opleiding acupunctuur afgerond. (lid NAAV)

BIG registratie nummer: 19022830001

Lid: NVAMG, geregistreerd in RAMG

Orthomanuele geneeskunde

In 1981 behaalde hij na zijn opleiding bij dokter Sickesz het diploma Orthomanuele geneeskunde. (lid NVAMG) Gedurende een aantal jaren is hij opleider geweest voor de Orthomanuele Geneeskunde. Gedurende vele jaren heeft hij ook de neuraal therapie in de praktijk toegepast. Sinds 1988 heeft hij interesse ontwikkeld in de orthomoleculaire geneeskunde en daar vele cursussen in gevolgd.   Op dit moment is hij voornamelijk werkzaam als arts voor orthomanuele geneeskunde en arts psychotherapeut.